Vermelding dienstenwet

(Dienstenwet van 26 maart 2010)
Mr. Sofie De Nijs is lid van de Orde van Advocaten bij de balie te Brugge en bij de balie te Gent.
Haar beroepsaansprakelijkheid is verzekerd bij Amlin Europe Nv via Vanbreda Risk & Benefits met polisnummer LXX034899 met volgende waarborg: € 1.250.000 per advocaat per schadegeval met een vrijstelling van € 2.500.
De waarborg van deze verzekeringsovereenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor en onder voorbehoud van de door de overeenkomst gemaakte verduidelijkingen. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.

Zij oefent het beroep uit in persoonlijke naam.
Het hoofdkantoor van Mr. Sofie De Nijs is gevestigd te 8755 Ruiselede, Brandstraat 117.
Daarnaast heeft Mr. Sofie De Nijs een bijkantoor te 9000 Gent, Groot-Brittanniëlaan 10.

Mr. Sofie De Nijs is ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder het ondernemingsnummer (K.B.O.) 0812.466.060.
De deontologie van de advocaat kan worden geraadpleegd op de website van de Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be