Vennootschapsrecht

De wetgeving verandert voortdurend en is complex. Een onderneming haalt altijd voordeel uit een goede juridische begeleiding en omkadering. Laat u daarom adviseren en begeleiden bij:

 • het oprichten van uw vennootschap
 • wijziging van statuten
 • overnames en fusies
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • aandeelhoudersovereenkomsten
 • aandeelhoudersvergaderingen
 • raden van bestuur
 • ontbinding en vereffening
 • faillissement
 • nazicht en opmaken van contracten
 • opstellen van schuldvorderingen
 • optimaliseren van uw voorwaarden

Neem hier contact met ons op en ontdek wat wij voor u doen!